Voor de innovatie, slagkracht en snelheid van uw organisatie bent u steeds meer afhankelijk van de samenwerking met partners, klanten en leveranciers. Het ontwikkelen van een effectieve samenwerking binnen en tussen organisaties is een uitdaging. Dit ondanks goed vastgelegde overeenkomsten en werkafspraken.

Bent u Facilitair manager, ICT manager, Contract manager, (Shared) Service manager of anderszins verantwoordelijk voor een samenwerking? Bent u van mening dat deze samenwerking beter kan of moet?

 
Assessment Regie op samenwerking - Smart Improvements - regie, relatie en resultaat
 
 
 

Wij helpen u met    

  • Het identificeren van verschillen en verbeteringen
  • Het blussen van bestaande brandhaarden
  • Het vergroten van onderling vertrouwen
  • Het verhogen van pro activiteit
  • Het ontwikkelen van een duurzame relatie
 

ONS Assessment Regie op samenwerking

Samenwerken gaat niet om de tevredenheid van één, maar om de waarde voor beide partijen.

Het assessment Regie op samenwerking is een compact instrument dat de fundamenten van de samenwerking met uw leverancier, afnemer en of partner in kaart brengt. Tweezijdig op zoek naar verschillen en verbeterpunten.

 
 

Uw voordelen

 
 
Snel inzicht
Toetsing aan de hand van een compact en vooraf ontwikkeld raamwerk en structuur van vragen en modellen.
Minimale belasting medewerkers
Instrumenten en aanpak zijn erop gericht om een effectieve en brede uitvraging te kunnen doen middels een enquête en open vragen.
Lage kosten
Het gebruik van een online omgeving met modulaire opbouw maakt een snelle en efficiënte analyse mogelijk.
 
 
Objectief
Door te kijken naar de relatie en samenhang van de 7 relevante bedrijfskundige aspecten.
Betrokkenheid stakeholders
Actieve inbreng vereist van betrokken stakeholders bij de opzet, uitvoering en presentatie van de resultaten.
Aanknopingspunten vervolg
De bevindingen worden samengevat in concrete (praktische) adviezen voor het versterken van de samenwerking.
 
 

Klanten en partners zeggen ...

 
 
Voor mijn Master Thesis Strategic Management aan de universiteit van Tilburg heb ik de verschillende invloeden op het succes dan wel falen van fusies onderzocht. Met behulp van de assessment tool heb ik onderzoek gedaan bij 5 medische instellingen. Via het online platform zijn zowel de gradatievragen als de open vragen ingevuld. Met de online analyse tool heb ik de verschillende samenhangende onderdelen en perspectieven in kaart gebracht. Aan de hand van de verschillende diagrammen en tabellen kon ik in een oogopslag bepalen welke onderdelen van belang zijn en welke ontwikkeld zijn. De assessment tool heeft me enorm geholpen bij het succesvol afronden van mijn thesis.
Lars van HugtenStudent Universiteit Tilburg