Voor de innovatie, slagkracht en snelheid van uw organisatie bent u steeds meer afhankelijk van de samenwerking met partners, klanten en leveranciers. Het ontwikkelen van een effectieve samenwerking binnen en tussen organisaties is een uitdaging. Dit ondanks goed vastgelegde overeenkomsten en werkafspraken.

Bent u Facilitair manager, ICT manager, Contract manager, (Shared) Service manager of anderszins verantwoordelijk voor een samenwerking? Bent u van mening dat deze samenwerking beter kan of moet?

Assessment Regie op samenwerking - Smart Improvements - regie, relatie en resultaat

Wij helpen u met    

  • Het identificeren van verschillen en verbeteringen
  • Het blussen van bestaande brandhaarden
  • Het vergroten van onderling vertrouwen
  • Het verhogen van pro activiteit
  • Het ontwikkelen van een duurzame relatie

ONS Assessment Regie op samenwerking

Samenwerken gaat niet om de tevredenheid van één, maar om de waarde voor beide partijen.

Het assessment Regie op samenwerking is een compact instrument dat de fundamenten van de samenwerking met uw leverancier, afnemer en of partner in kaart brengt. Tweezijdig op zoek naar verschillen en verbeterpunten.

Uw voordelen

Snel inzicht
Toetsing aan de hand van een compact en vooraf ontwikkeld raamwerk en structuur van vragen en modellen.
Minimale belasting medewerkers
Instrumenten en aanpak zijn erop gericht om een effectieve en brede uitvraging te kunnen doen middels een enquête en open vragen.
Lage kosten
Het gebruik van een online omgeving met modulaire opbouw maakt een snelle en efficiënte analyse mogelijk.
Objectief
Door te kijken naar de relatie en samenhang van de 7 relevante bedrijfskundige aspecten.
Betrokkenheid stakeholders
Actieve inbreng vereist van betrokken stakeholders bij de opzet, uitvoering en presentatie van de resultaten.
Aanknopingspunten vervolg
De bevindingen worden samengevat in concrete (praktische) adviezen voor het versterken van de samenwerking.

Klanten en partners zeggen ...

1 van de successen bij het optimaliseren van een organisatie is het verbeteren van de samenwerking met andere organisaties. Samenwerken is niet altijd makkelijk. Er zijn soms tegengestelde belangen en niet alles wordt altijd uitgesproken. Het evalueren en vanuit daar verbeteren van samenwerking is essentieel. Wij hebben hiervoor een tool ingezet waarbij vooraf een assessment op de samenwerking werd uitgevoerd. Het quick scan rapport dat uit de assessment werd gegenereerd gaf veel aanknopingspunt...
Marnix FerwerdaHC&H Consultants